Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Gegevensbeheerder voor Waterschap

Alle Vacatures
Geplaatst op
Functie Gegevensbeheerder
Salaris €90
Aantal uren per week 20
Locatie

Over de functie

Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap gezocht:

Voor een groot waterschap zoeken wij een Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voor een project dat tot en met december loopt.
Je maakt als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap deel uit van een klein kernteam (3 à 4 personen) dat is aangesteld voor de dagelijkse projectuitvoering. Het project beoogt de onderhoudslegger van de waterstaatkundige objecten in het beheergebied van het waterschap te actualiseren.  En maakt deel uit van een aantal samenhangende processen waarmee het waterschap de gegevens over onderhoudsverplichtingen op orde brengt en achterstallig onderhoud, met name van oeververdedigingswerken, wegwerkt.

De onderhoudsverplichting van oeververdedigingswerken in ons uitgebreide areaal zijn in het verleden niet goed bijgehouden en vastgelegd en ook in het onderhoud van deze werken is achterstand opgelopen. Je gaat het kernteam ondersteunen bij de ontsluiting en analyse van de onvolledige en vaak slecht toegankelijke database voor oeververdedigingswerken en de opzet van een toekomstbestendige onderhoudslegger en het daarmee samenhangende gegevensbeheer.

In de uitvoering van je taken als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap werk je nauw samen met het team Informatie en Automatisering (I&A) van het waterschap. Het team I&A bestaat uit ruim 30 medewerkers en houdt zich onder meer bezig met (geo)databeheer, systeembeheer, netwerkbeheer, softwarebeheer en informatiebeleid.
De opzet en uitvoering van de pilot wordt aangestuurd door een projectteam waarin medewerkers vanuit verschillende teams en afdelingen die bij het beheer en/of het gebruik van de onderhoudslegger zijn betrokken, met het kernteam samenwerken.

Dit ga je doen:

 • Vanuit het perspectief van gegevensbeheer, kritisch meedenken in het projectoverleg en de projectuitvoering;
 • In nauwe samenwerking met het team I&A, inrichten van de GIS-database voor de integrale onderhoudslegger, en in overleg met het projectteam en andere betrokkenen, aanpassen tot een geaccordeerde opzet is bereikt;
 • Inrichten van een geografische gebruikersapplicatie (GeoWeb) ten behoeve van het implementatieproces van de pilot;
 • Ondersteunen van de niet GIS-deskundige kernteam- en projectteamleden in het gebruik van de geogegevens ten behoeve van de actualisatie van de onderhoudslegger;
 • Inrichting en beheer van een GeoWebapplicatie/software waarmee grondeigenaren en andere belanghebbenden inzage in de onderhoudsplichtige van oeververdedigingswerken hebben en op kaart een reactie kunnen plaatsen, en waarmee het omgevingsbeheer en gebiedsproces van de pilot worden ondersteund;
 • Evalueren en invoeren van aangeleverde data vanuit de pilot en veldinventarisaties in het beheerregister;
 • Uitvoeren van data-analyses ten behoeve van de vaststelling en onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken op basis van een nieuw beleidskader/beslisboom;
 • Denkt mee en werkt voorstellen uit voor de borging van het onderhoud van het beheerregister oeververdedigingswerken en de onderhoudslegger in de toekomst;
 • Beheert (tijdelijk) de onderhoudslegger en ziet daarbij toe op de kwaliteit van de gegevens volgens geldende normen. Draagt het beheer over op het moment dat daarvoor de betreffende rollen zijn toegewezen;
 • Waarborgt de toepassing van een uniforme gestructureerde werkwijze.

Jouw profiel

Als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voldoe aan je aan de onderstaande eisen:
 • Je bent een ter zake kundige professional met een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting geografie, informatica, cultuurtechniek, milieu of aanverwante vakgebieden;
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in geo-gegevensbeheer in de watersector;
 • Je weet je kennis en inzicht effectief in te zetten voor de ontwikkeling van gegevensbeheer ten behoeve van het beheer van waterstaatkundige objecten. Een belangrijk aspect daarbij is de invoering van de Omgevingswet en daaruit volgende consequenties voor de inrichting van informatiesystemen;
 • Bekendheid met/ervaring met ArcGIS, FME, Oracle, postGIS en GeoWeb toepassingen. Ervaring met Autocad/MAP is een pré;
 • Bekendheid met kwaliteitsnormen voor (geo)informatiebeheer toepassing daarvan. Proactief in het aandragen van oplossingen om de kwaliteit van de gegevens in (geo)datasets te verbeteren;
 • Kennis van waterbeheer en de ontwikkelingen daarin van geo-informatiesystemen;
 • Kennis van de standaarden voor geo-gegevens binnen de watersector (Aquo, IMWA, DAMO). Daarbij is kennis van standaarden voor invoer van geo-gegevens van oeververdedigingswerken een pré;
 • Bekendheid met de (landelijke) ontwikkeling van het digitale systeem voor de Omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) en richtlijnen voor de inrichting van beheerregister en leggers van watersystemen;
 • Bekendheid met assetmanagement is een pré.
 • Bekendheid met webapplicaties voor participatie en omgevingsmanagement in een GeoWebomgeving en voor zaakgericht werken;
 • Ervaring met werken voor of bij een overheid;
 • Goede gesprekspartner voor interne en externe stakeholders, zowel de experts in gegevensbeheer als de gebruikers van die systemen; weet begrippen uit geo-gegevensbeheer op een voor leken begrijpelijke manier bespreekbaar te maken en beschikt over communicatieve en didactische vaardigheden;
 • Ervaring met projectmatig werken en projectbeheer en actieve deelname aan het behalen van de projectdoelen vanuit de eigen taken/functie.

Het is een must aantoonbare ervaring te hebben als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voor minimaal een jaar in de laatste vier jaar. Daarnaast is het ook verplicht een afgeronde hbo opleiding gedaan.

Competenties als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap

 • Je hebt oog voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen en de bestuurlijk-juridische context waarin deze ontwikkelingen zich afspelen;
 • Je bent leergierig en niet bang om op anderen af te stappen;
 • Je bent proactief en beschikt over een uitstekend analytisch vermogen.

Ons aanbod

Wat wij jou bieden als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap:
 • Salaris € 5.000 – € 6.000 bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • 25 vakantiedagen;
 • Werken in een proactieve omgeving;
 • Uitdagend project bij een grote opdrachtgever.

Informatie

Het Waterschap zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor de ca. 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in het gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.
Ben jij de getalenteerde gegevensbeheerder die uit wil blinken binnen dit uitdagende project? Solliciteer dan direct via onderstaande knop.

Meer informatie over de opdrachtgever en je functie als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap? Klik op de link hieronder:

https://www.noorderzijlvest.nl/

 

Was dit toch niet de vacature die je zocht? Klik dan hier, keer terug naar de vacaturepagina en vind

een vacature die wel bij jou past!

Heb je nog vragen dan staat Marc altijd voor je klaar om ze te beantwoorden.

We zijn ook te vinden op Linkedin

 

Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap gezocht:

Voor een groot waterschap zoeken wij een Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voor een project dat tot en met december loopt.
Je maakt als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap deel uit van een klein kernteam (3 à 4 personen) dat is aangesteld voor de dagelijkse projectuitvoering. Het project beoogt de onderhoudslegger van de waterstaatkundige objecten in het beheergebied van het waterschap te actualiseren.  En maakt deel uit van een aantal samenhangende processen waarmee het waterschap de gegevens over onderhoudsverplichtingen op orde brengt en achterstallig onderhoud, met name van oeververdedigingswerken, wegwerkt.

De onderhoudsverplichting van oeververdedigingswerken in ons uitgebreide areaal zijn in het verleden niet goed bijgehouden en vastgelegd en ook in het onderhoud van deze werken is achterstand opgelopen. Je gaat het kernteam ondersteunen bij de ontsluiting en analyse van de onvolledige en vaak slecht toegankelijke database voor oeververdedigingswerken en de opzet van een toekomstbestendige onderhoudslegger en het daarmee samenhangende gegevensbeheer.

In de uitvoering van je taken als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap werk je nauw samen met het team Informatie en Automatisering (I&A) van het waterschap. Het team I&A bestaat uit ruim 30 medewerkers en houdt zich onder meer bezig met (geo)databeheer, systeembeheer, netwerkbeheer, softwarebeheer en informatiebeleid.
De opzet en uitvoering van de pilot wordt aangestuurd door een projectteam waarin medewerkers vanuit verschillende teams en afdelingen die bij het beheer en/of het gebruik van de onderhoudslegger zijn betrokken, met het kernteam samenwerken.

Dit ga je doen:

 • Vanuit het perspectief van gegevensbeheer, kritisch meedenken in het projectoverleg en de projectuitvoering;
 • In nauwe samenwerking met het team I&A, inrichten van de GIS-database voor de integrale onderhoudslegger, en in overleg met het projectteam en andere betrokkenen, aanpassen tot een geaccordeerde opzet is bereikt;
 • Inrichten van een geografische gebruikersapplicatie (GeoWeb) ten behoeve van het implementatieproces van de pilot;
 • Ondersteunen van de niet GIS-deskundige kernteam- en projectteamleden in het gebruik van de geogegevens ten behoeve van de actualisatie van de onderhoudslegger;
 • Inrichting en beheer van een GeoWebapplicatie/software waarmee grondeigenaren en andere belanghebbenden inzage in de onderhoudsplichtige van oeververdedigingswerken hebben en op kaart een reactie kunnen plaatsen, en waarmee het omgevingsbeheer en gebiedsproces van de pilot worden ondersteund;
 • Evalueren en invoeren van aangeleverde data vanuit de pilot en veldinventarisaties in het beheerregister;
 • Uitvoeren van data-analyses ten behoeve van de vaststelling en onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken op basis van een nieuw beleidskader/beslisboom;
 • Denkt mee en werkt voorstellen uit voor de borging van het onderhoud van het beheerregister oeververdedigingswerken en de onderhoudslegger in de toekomst;
 • Beheert (tijdelijk) de onderhoudslegger en ziet daarbij toe op de kwaliteit van de gegevens volgens geldende normen. Draagt het beheer over op het moment dat daarvoor de betreffende rollen zijn toegewezen;
 • Waarborgt de toepassing van een uniforme gestructureerde werkwijze.
Als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voldoe aan je aan de onderstaande eisen:
 • Je bent een ter zake kundige professional met een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting geografie, informatica, cultuurtechniek, milieu of aanverwante vakgebieden;
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in geo-gegevensbeheer in de watersector;
 • Je weet je kennis en inzicht effectief in te zetten voor de ontwikkeling van gegevensbeheer ten behoeve van het beheer van waterstaatkundige objecten. Een belangrijk aspect daarbij is de invoering van de Omgevingswet en daaruit volgende consequenties voor de inrichting van informatiesystemen;
 • Bekendheid met/ervaring met ArcGIS, FME, Oracle, postGIS en GeoWeb toepassingen. Ervaring met Autocad/MAP is een pré;
 • Bekendheid met kwaliteitsnormen voor (geo)informatiebeheer toepassing daarvan. Proactief in het aandragen van oplossingen om de kwaliteit van de gegevens in (geo)datasets te verbeteren;
 • Kennis van waterbeheer en de ontwikkelingen daarin van geo-informatiesystemen;
 • Kennis van de standaarden voor geo-gegevens binnen de watersector (Aquo, IMWA, DAMO). Daarbij is kennis van standaarden voor invoer van geo-gegevens van oeververdedigingswerken een pré;
 • Bekendheid met de (landelijke) ontwikkeling van het digitale systeem voor de Omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) en richtlijnen voor de inrichting van beheerregister en leggers van watersystemen;
 • Bekendheid met assetmanagement is een pré.
 • Bekendheid met webapplicaties voor participatie en omgevingsmanagement in een GeoWebomgeving en voor zaakgericht werken;
 • Ervaring met werken voor of bij een overheid;
 • Goede gesprekspartner voor interne en externe stakeholders, zowel de experts in gegevensbeheer als de gebruikers van die systemen; weet begrippen uit geo-gegevensbeheer op een voor leken begrijpelijke manier bespreekbaar te maken en beschikt over communicatieve en didactische vaardigheden;
 • Ervaring met projectmatig werken en projectbeheer en actieve deelname aan het behalen van de projectdoelen vanuit de eigen taken/functie.

Het is een must aantoonbare ervaring te hebben als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap voor minimaal een jaar in de laatste vier jaar. Daarnaast is het ook verplicht een afgeronde hbo opleiding gedaan.

Competenties als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap

 • Je hebt oog voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen en de bestuurlijk-juridische context waarin deze ontwikkelingen zich afspelen;
 • Je bent leergierig en niet bang om op anderen af te stappen;
 • Je bent proactief en beschikt over een uitstekend analytisch vermogen.
Wat wij jou bieden als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap:
 • Salaris € 5.000 – € 6.000 bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • 25 vakantiedagen;
 • Werken in een proactieve omgeving;
 • Uitdagend project bij een grote opdrachtgever.

Het Waterschap zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor de ca. 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in het gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.
Ben jij de getalenteerde gegevensbeheerder die uit wil blinken binnen dit uitdagende project? Solliciteer dan direct via onderstaande knop.

Meer informatie over de opdrachtgever en je functie als Getalenteerde Gegevensbeheerder voor Waterschap? Klik op de link hieronder:

https://www.noorderzijlvest.nl/

 

Was dit toch niet de vacature die je zocht? Klik dan hier, keer terug naar de vacaturepagina en vind

een vacature die wel bij jou past!

Heb je nog vragen dan staat Marc altijd voor je klaar om ze te beantwoorden.

We zijn ook te vinden op Linkedin

 

Neem contact met ons op

Contact opnemen

Andere vacatures