Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Interim salarisadministrateur

Alle Vacatures
Geplaatst op
Functie Administratief en Secretarieel
Salaris €65 - €85
Aantal uren per week 24
Locatie

Over de functie

WIJ Groningen is opzoek naar een Interim salarisadministrateur

Wij Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. Zij stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

Ze verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hun medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

De buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar.

Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

De interim salarisadministrateur wordt te werk gesteld binnen de HR afdeling bij het team HR Beheer & Processen. In concreto werkt de interim salarisadministrateur samen met de huidige salarisadministrateur.

Jouw profiel

Taken en verantwoordelijkheden

In deze functie ga je als Interim salarisadministrateur:

 • Samen met de huidige salarisadministrateur aan de slag met alles wat te maken heeft met de salarisadministratie. Als ervaren salarisadministrateur hebben de werkzaamheden dan ook geen geheimen voor jou. Het verstrekken van de salarisinformatie aan medewerkers, managers, de financiële administratie, afdeling finance & control en externe instanties;
 • Een bijdrage leveren in de overgang van de huidige personeels-en salarissystemen naar een nieuw systeem v.w.b. de inrichting van de salarisadministratie. In die zin is ervaring met Numbers en AFAS vereist;
 • Je hebt als Interim salarisadministrateur ook een adviserende rol. Daarom geef je gevraagd en ongevraagd adviezen over onder andere de toepassing van de fiscale wetgeving en werknemersverzekeringen;
 • Je beoordeelt de opdracht van mutaties op uitvoerbaarheid en fiscale toelaatbaarheid;
 • Jij bent als Interim salarisadministrateur in staat rapportages op te stellen en je geeft samen met je collega aanwijzingen met betrekking tot de toepassing van regelingen en procedures. Het opstellen en bewaken van procedures en het inrichten van de salarisadministratie is voor jou bekend terrein.

Gezien de taken en verantwoordelijkheden is werken op locatie in Groningen noodzakelijk.

Ons aanbod

Wij bieden jou als Interim salarisadministrateur:

 • Locatie: Groningen;
 • Duur: 1-11-2022 t/m 1-3-2023;
 • Salaris: €65 – €85 per uur
 • Uren per week: 24 (3 dagen in de week).

Informatie

Toelichting methodiek

 • De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat WIJ Groningen voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure;
 • Uitsluitend de kandidaat die na een schriftelijke beoordeling van de offertes zich in de top rangorde plaatsen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er kandidaten op dezelfde plek eindigen, zal eerst de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit CV van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde;
 • In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot mindering van punten leiden voor het betreffende gunningscriterium of leidt dit tot uitsluiting.

De interviews zullen plaatsvinden op 04 november 2022 . Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.

Meer informatie over de opdrachtgever? Klik hier!

 

Was dit toch niet de vacature die je zocht? Klik dan hier, keer terug naar de vacaturepagina en vind een vacature die wel bij jou past!

 

WIJ Groningen is opzoek naar een Interim salarisadministrateur

Wij Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. Zij stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

Ze verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hun medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

De buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar.

Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

De interim salarisadministrateur wordt te werk gesteld binnen de HR afdeling bij het team HR Beheer & Processen. In concreto werkt de interim salarisadministrateur samen met de huidige salarisadministrateur.

Taken en verantwoordelijkheden

In deze functie ga je als Interim salarisadministrateur:

 • Samen met de huidige salarisadministrateur aan de slag met alles wat te maken heeft met de salarisadministratie. Als ervaren salarisadministrateur hebben de werkzaamheden dan ook geen geheimen voor jou. Het verstrekken van de salarisinformatie aan medewerkers, managers, de financiële administratie, afdeling finance & control en externe instanties;
 • Een bijdrage leveren in de overgang van de huidige personeels-en salarissystemen naar een nieuw systeem v.w.b. de inrichting van de salarisadministratie. In die zin is ervaring met Numbers en AFAS vereist;
 • Je hebt als Interim salarisadministrateur ook een adviserende rol. Daarom geef je gevraagd en ongevraagd adviezen over onder andere de toepassing van de fiscale wetgeving en werknemersverzekeringen;
 • Je beoordeelt de opdracht van mutaties op uitvoerbaarheid en fiscale toelaatbaarheid;
 • Jij bent als Interim salarisadministrateur in staat rapportages op te stellen en je geeft samen met je collega aanwijzingen met betrekking tot de toepassing van regelingen en procedures. Het opstellen en bewaken van procedures en het inrichten van de salarisadministratie is voor jou bekend terrein.

Gezien de taken en verantwoordelijkheden is werken op locatie in Groningen noodzakelijk.

Wij bieden jou als Interim salarisadministrateur:

 • Locatie: Groningen;
 • Duur: 1-11-2022 t/m 1-3-2023;
 • Salaris: €65 – €85 per uur
 • Uren per week: 24 (3 dagen in de week).

Toelichting methodiek

 • De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat WIJ Groningen voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure;
 • Uitsluitend de kandidaat die na een schriftelijke beoordeling van de offertes zich in de top rangorde plaatsen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er kandidaten op dezelfde plek eindigen, zal eerst de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit CV van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde;
 • In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot mindering van punten leiden voor het betreffende gunningscriterium of leidt dit tot uitsluiting.

De interviews zullen plaatsvinden op 04 november 2022 . Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.

Meer informatie over de opdrachtgever? Klik hier!

 

Was dit toch niet de vacature die je zocht? Klik dan hier, keer terug naar de vacaturepagina en vind een vacature die wel bij jou past!

 

Neem contact met ons op

Contact opnemen

Andere vacatures