Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Wat is de Stichting PAWW en hoe kan het u helpen na afloop van uw WW- of WGA-uitkering?


Wat doet Stichting PAWW?

Werkloos of arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg. U heeft allerlei verplichtingen en zaken om uit te zoeken. U wilt dan natuurlijk niet ook nog zorgen hebben over geld. Gelukkig is er de WW of loongerelateerde WGA als financieel vangnet. Maar wat gebeurt er daarna? Na afloop van deze uitkeringen kunt u recht hebben op een aanvulling vanuit Stichting PAWW, kortweg SPAWW. 

Met een PAWW-uitkering wordt uw WW of loongerelateerde WGA als het ware verlengd. Dit geeft u meer financiële zekerheid. 

Waarom is de PAWW regeling er?

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu. 

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt uw recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie. 

Kom ik in aanmerking voor de PAWW?

Werkloos of arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg. U heeft allerlei verplichtingen en zaken om uit te zoeken. U wilt dan natuurlijk niet ook nog zorgen hebben over geld. Gelukkig is er de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering als financieel vangnet. Maar wat gebeurt er daarna? Na afloop van deze uitkeringen kunt u recht hebben op een aanvulling vanuit Stichting PAWW. U heeft dan meer financiële zekerheid. 

Voorwaarden voor een PAWW-uitkering zijn in ieder geval:

Bij arbeidsongeschiktheid

  • Als uw werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW 
  • Als uw loongerelateerde WGA-uitkering (LGU-uitkering) binnenkort stopt 

Bij ontslag

  • Als u minimaal tien jaar heeft gewerkt 
  • Als uw laatste werkgever bij Stichting PAWW was aangesloten toen u ontslag kreeg 
  • Als u aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontving 
  • Als u na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos bent 
  • Als uw WW binnenkort stopt 

Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor een uitkering bij SPAWW, vult u een digitaal formulier in. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Daarna weet u of u in aanmerking komt. En hoe hoog uw uitkering zal zijn. Zie voor de volledige voorwaarden het Aanvullingsreglement van PAWW.

U moet de PAWW zelf bij ons aanvragen. Dit kan vanaf een maand vóór het aflopen van uw WW-uitkering, tot uiterlijk één week erna. 

Voor het invullen heeft u de volgende informatie nodig: 

  • WW-brieven (start en beëindigings-brief vindt u in Mijn UWV) 
  • Het verzekeringsbericht van UWV (vindt u in Mijn UWV) 

Bron: https://spaww.nl


Vond je dit een interessant artikel en ben je benieuwd naar andere gerelateerde artikelen, neem een kijkje op onze nieuws pagina!

Ben je geïnteresseerd in een van onze vacatures? Dan kun je ons ook persoonlijk spreken! Neem gerust contact met ons op via 0502112949 of  info@brainconsultant.nl.  We maken graag kennis met je!

Neem ook een kijkje op de website van onze partners:
HBO IT Talents | ICT
MCPhoreca | Horeca

Auteur: 
Artikel over: 

Volg onze socials: